Məlumat sayı: 324
Bizim möhtəşəm hissəmizidə yoxlayın

İndi aDecWare rahatlığına həryerdə daha rahat çat!

Bizim tətbiqetməmiz ( Application ) sizə saytımıza girmədən az internet sərf etməklə məlumatlarınızı rahat tapmağa imkan verir. Eyni zamanda siz offline kitabxana vasitəsi ilə yüklədiyiniz məlumatları istədiyiniz zaman açıb oxuya bilərsiniz.

İNDİ YOXLA

samsung

Ən son əlavə olunanlar

testimony

Verilmiş N ədədin sadə vuruqlarına ayıran proqram — c++

“Verilmiş N ədədin sadə vuruqlarına ayıran proqram”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 25.09.2018 10:07

— 83 dəfə yüklənib

testimony

N-ci sadə ədədi hesablayan proqram yazın — c++

“N-ci sadə ədədi hesablayan proqram yazın”

— Kamran Qasımov tərəfindən paylaşıldı — 25.09.2018 09:58

— 66 dəfə yüklənib

testimony

Az.tarix.Yekunİmtahan — Azərbaycan tarixi

“Məlumat test formasında olduğu üçün,pdf şəklinədir.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 28.05.2018 10:21

— 61 dəfə yüklənib

testimony

İctimai əmtəələr və təbii sərvətlər — Mikroiqtisadiyyat

“Mətn tərcümə edilmişdir.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 11.05.2018 02:03

— 57 dəfə yüklənib

testimony

Müasir dövrün qlobal problemlərinin təsnifatı — Fəlsəfə

“Müasir dövrdə tarixin tərəqqisi bəşəriyyəti elə qlobal- sosial problemlər qarşı-sında qoymuşdur ki, onların həllinin keçikdirilməsi bütövlükdə bəşəriyyətin özünün mövcudluğunun təhlükə altına alınması, dünya sivilizasiyasının naliyyətlərinin məhv olması demək olardı. Müasir dünya mürəkkəbdir, bir-birilə mübarizə aparan meyillərlə aşılanmış, zidiyyətlərlə doludur.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 11.05.2018 01:54

— 55 dəfə yüklənib

testimony

Kənar Təsirlər — Mikroiqtisadiyyat

“Mövzu tərcümə edilmişdir.(External Effects)”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 30.04.2018 05:25

— 86 dəfə yüklənib

testimony

Mədəniyyət və sivilizasiya — Fəlsəfə

“Mədəniyyət sözü latınca: cultura sözündən olub torpağın becərilməsi, tərbiyə, inkişaf mənasında başa düşülmüşdür. İlk dövrlərdə mədəniyyət insanın təbiətə məqsədəuyğun təsiri, torpağın əkilib becərilməsi, yəni yaxşı məhsul almaqdan ötrü onun dəyişdirilməsi kimi anlaşılmışdır. İntihab dövrünün filosofları mədəniyyətə ideal, universal şəxsiyyətin formalaşması vasitəsi, hərtərəfli təhsil, tərbiyə almağa, elmə və incəsənətə təsir etməyə, dövlətin möhkəmləndirilməsinə kömək etməyə qadir bir qüvvə kim baxırdılar. Onlar eyni zamanda barbarlıqdan fərqlənən müəyyən ictimai quruluş kimi sivilizasiya problemini də irəli sürürdülər. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 30.04.2018 04:57

— 77 dəfə yüklənib

testimony

Cinayət məsuliyyəti — Hüquq

“Hüquq normalarının pozulmasında təqsirli olan şəxslərə tətbiq edilən dövlət məcburiyyəti hüquqi məsuliyyətin müxtəlif formalarında ifadə olunur. Onlardan biri də cinayət məsuliyyətidir. Hüquqi məsuliyyətin digər formalarından o, yüksək ağırlığı ilə fərqlənir ki, bu da cinayət işləri üzrə hökmün həmişə dövlət adından çıxarılması növündə cəzanın tətbiqi ilə başa çatır. ”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 30.04.2018 04:51

— 55 dəfə yüklənib

testimony

MÜLKİ HÜQUQ ANLAYIŞI, PREDMETİ VƏ METODU — Hüquq

“Mülki hüquq” hüquq sisteminin ən mühüm sahələrindən biridir. Mülki- hüquqi tədqiqat mülki hüquq elminin inkişafının əvvəlki vaxtda işlənib-hazırlanmış və əsaslandırılmış elmi müddəalarının öyrənilməsinə əsaslanır, müəlliflərin əldə etdiyi təcrübənin ən yaxşılarını ümumiləşdi- rir. Zəngin elmi irsi dərindən yaradıcı şəkildə dərk etmək də müasir mül- ki hüquq elminin vəzifələrindən biridir.”

— Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 19.04.2018 06:14

— 88 dəfə yüklənib

Məhsuldar heyət

Bizim əməkdaşlarımızla tanış olun

Bütün işləri görən və sizin istifadənizə verən həmin heyyət

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Kamran Qasımov

Robotics specialist, Programmer, 2D & 3D designer

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Səməd Abbasov

İnkişaf etdirici, Idea müəllifi

Bizim haqqımızda

Saytın hazırlanma məqsədi tələbələrin sərbəst işlərinin hazırlanmasında köməklik göstərməkdir. Bizim platformamız Azərbaycanda bu sahədə ilkdir. Tələbələrə göstərdiyimiz xidmətlər ...