Məlumat sayı: 324
Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 06.11.2017 03:41

373 dəfə yüklənib

Xətti çevirmənin matrisinin çıxarılışı — Riyaziyyat

“Tutaq ki,R n ölçülü xətti fəzadır və FϵE.Bu fəzanın bazisi: e1;e2,…en olsun.(1) Onda istənilən xϵR üçün x=x1e1+x2e2+…+xnen ayrılışı vardır.Bu halda,k çevirməsinin xətti olmasına əsasən k(x)=x1k(e1)+x2k(e2)+…xnk(en) (2) bərabərliyi alınar.Sağ tərəfdəki k(ek) (k=1;2….n) elementləri R fəzasının özünə daxil olduğundan onları da bazisi üzrə ayırmaq olar: k(ek)=a1ke1+a2ke2+….+anken (3)“

Məhsuldar heyət

Bizim əməkdaşlarımızla tanış olun

Bütün işləri görən və sizin istifadənizə verən həmin heyyət

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Kamran Qasımov

Robotics specialist, Programmer, 2D & 3D designer

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Səməd Abbasov

İnkişaf etdirici, Idea müəllifi

Bizim haqqımızda

Saytın hazırlanma məqsədi tələbələrin sərbəst işlərinin hazırlanmasında köməklik göstərməkdir. Bizim platformamız Azərbaycanda bu sahədə ilkdir. Tələbələrə göstərdiyimiz xidmətlər ...