Məlumat sayı: 324
Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 08.11.2017 12:46

320 dəfə yüklənib

Azərbaycan torpaq ehtiyatlarından istifadənin iqtisadi və ekoloji əsasları — ƏMİ

“Təbii eһtiyatlar məfһumu iqtisadi termin olub, xüsusi ədəbiyyatlarda o, belə açıqlanır: təbii eһtiyatlar insanların maddi və mənəvi tələbatını ödəmək məqsədilə cəmiyyət tərəfindən istifadə edilən və ya istifadə edilməsi mümkün olan təbiətin bir һissəsini özündə birləşdirir. Bütövlükdə, ölkəmizin təbii eһtiyatlarına onun inzibati sərһədləri daxilində olan mineral, torpaq, su eһtiyatları, bitki və һeyvanat aləmi, atmosfer һavası və günəş enerjisi aiddir. Respublikamızın qiymətləndirilmiş təbii eһtiyatları onun təbii-eһtiyat potensialını təşkil edir və bu potensial dövlətin milli sərvətinin müһüm tərkib һissəsidir.“

Məhsuldar heyət

Bizim əməkdaşlarımızla tanış olun

Bütün işləri görən və sizin istifadənizə verən həmin heyyət

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Kamran Qasımov

Robotics specialist, Programmer, 2D & 3D designer

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Səməd Abbasov

İnkişaf etdirici, Idea müəllifi

Bizim haqqımızda

Saytın hazırlanma məqsədi tələbələrin sərbəst işlərinin hazırlanmasında köməklik göstərməkdir. Bizim platformamız Azərbaycanda bu sahədə ilkdir. Tələbələrə göstərdiyimiz xidmətlər ...