Məlumat sayı: 324
Samed Abbasov tərəfindən paylaşıldı — 01.12.2017 12:00

310 dəfə yüklənib

Pul kütləsi aqreqatları.Pul tədavülü qanunu — Pul və banklar

“Pul kütləsi ölkədə pul dövriyyəsinin tarixən tə¬şək¬kül ta¬p¬mış və qanunvericiliklə təsbit olunmuş qu¬ru¬luşudur. Pul siste¬mi¬nin əsas elementi pul kimi iqtisadi ka¬te-qoriyadır. Pullar xüsusi növ mal olub, bir sıra funk¬si¬yaları yerinə yetirən ümumi bir ekviva¬lentdir:“

Məhsuldar heyət

Bizim əməkdaşlarımızla tanış olun

Bütün işləri görən və sizin istifadənizə verən həmin heyyət

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Kamran Qasımov

Robotics specialist, Programmer, 2D & 3D designer

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Səməd Abbasov

İnkişaf etdirici, Idea müəllifi

Bizim haqqımızda

Saytın hazırlanma məqsədi tələbələrin sərbəst işlərinin hazırlanmasında köməklik göstərməkdir. Bizim platformamız Azərbaycanda bu sahədə ilkdir. Tələbələrə göstərdiyimiz xidmətlər ...